Πολιτική Επιστροφών

Οι επιστροφές και οι αλλαγές γίνονται δεκτές εντός 4 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης στον αγοραστή στην Ελλάδα και 15 ημέρες για τις διεθνείς αποδόσεις ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα. Τα προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να είναι ολοκαίνουρια και ακόμα να συνοδεύονται με όλα τα έγγραφα που παραλείφθηκαν κατά την παραλαβή τους.

Προϊόντα που είναι φθαρμένα ή χρησιμοποιημένα ΔΕΝ μπορούν να επιστραφούν ή να αλλαχτούν. Για παράδειγμα, προϊόντα που λείπουν ετικέτες, φθαρμένα ή μεταχειρισμένα, σπασμένα..!

Απόδειξη αγοράς και αρχική συσκευασία απαιτούνται για την επιλεξιμότητα. Τα επιστρεφόμενα στοιχεία πρέπει να είναι στο ακέραιο όπως και εστάλησαν χωρίς καν σημάδια χρήσης. Παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς σας.

* Δεν δεχόμαστε επιστροφές για Χαραγμένο ή περιορισμένου αριθμού κατασκευής προϊόν.

Η εταιρία ΟΜΜΑ δεν ευθύνεται για την απώλεια ή κατεστραμένα πακέτα.