Όροι Χρήσης

Η OMMA HANDMADE καθώς και ο χρήστης συνομολογούν και συναποδέχονται για την σωστή και σύμφωνα με τη νομοθεσία, λειτουργία του ηλεκτρονικού διαδικτυακού τόπου ommahandmade.gr. Ο χρήστης της σελίδας δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ και σε καμία περίπτωση τον ηλεκτρονικό   τόπο ommahandmade.gr  για να αποστείλει με e-mail, ή να δημοσιεύσει, ή με κάποιον άλλο τρόπο να δημοσιοποιήσει περιεχόμενο το οποίο είναι συκοφαντικό, βλαβερό, ανήθικο, προσβλητικό, απειλητικό ως προς τους ανήλικους κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκφράζει φυλετικές, ρατσιστικές, ή εθνικές διακρίσεις.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να τροποποιήσει τις τιμές των προϊόντων της.

Η OMMA HANDMADE δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, καθώς και δε δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της.

Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη-